ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

Εθνικό και Οικονομικό έγκλημα τα νοθευμένα καύσιμα στις Ένοπλες Δυνάμεις

2012-03-09-dimosiopoihsh-fakelou-kafsimaΠέρασαν οκτώ χρόνια από τότε που περιήλθαν σε γνώση μου τα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης δείγματος πετρελαίου κίνησης της Αστυνομίας που το προμηθεύτηκε από το Στρατό και βρέθηκε μη κανονικό με πολλαπλάσια από την επιτρεπόμενη ποσότητα σε νερό και θείο.

Έκτοτε έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στους κυβερνώντες, στους υπουργούς εθνικής άμυνας, στην τακτική και στρατιωτική δικαιοσύνη και στη Βουλή.

Παρά την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων που με απρόσμενες δυσκολίες συγκεντρώθηκαν που καταδεικνύουν τη νοθεία στα καύσιμα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρέμειναν αδρανείς. Συνάντησα την αδιαφορία και την ολιγωρία κορυφαίων παραγόντων θεσμικών οργάνων της πολιτείας συμπεριφορά που όχι μόνο δεν πτόησε τη δράση των κυκλωμάτων αλλά τους ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο και όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία επεξέτειναν τη δράση τους.

Η διαπιστωμένη, η αποδεδειγμένη πλέον νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστά εθνικό και οικονομικό έγκλημα και μάλιστα διαρκείας, όπως επίσης και το λαθρεμπόριο.

Χρειάστηκαν περισσότερα από οκτώ χρόνια προσπαθειών για να αποκαλυφθεί ότι:

• Τα καύσιμα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που προμηθεύονται από αυτές, είναι νοθευμένα.
• Η προμήθεια των καυσίμων, που η δαπάνη τους ανέρχεται στα 260 και πλέον εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, γίνεται με διαβλητές και αδιαφανείς διαδικασίες.
• Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και διακίνησης, παρά το μικρό κόστος σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται κάθε χρόνο για την αγορά των καυσίμων.

Αδιάσειστα στοιχεία νοθείας

Τα στοιχεία της νοθείας προκύπτουν από χημικές αναλύσεις δειγμάτων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και συγκεκριμένα:
1. Από 30 περιπτώσεις δειγμάτων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, που τα προμηθεύονται από δεξαμενές των ενόπλων δυνάμεων, από όπου διαπιστώθηκε η νοθεία (από τις αναλύσεις ότι το θείο ανερχόταν σε 1.159 mg/kg αντί 350 mg/kg και το νερό σε 67.000 mg/kg αντί 200 mg/kg) (Συνημμένα 1, 1α και 1β).
2. Από δειγματοληψία πετρελαίου κίνησης σε δεξαμενή στο Στρατόπεδο Στρατηγού Πλαστήρα (1η Στρατιά), από όπου προέκυψε ότι το πετρέλαιο του δείγματος ήταν «μη κανονικό-νοθευμένο» (η περιεκτικότητα σε θείο ήταν σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο) (Συνημμένο 2).
3. Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή (2/11/2011) από την οποία προκύπτει ότι η νοθεία όχι μόνο υπάρχει, αλλά με την πάροδο των ετών επεκτείνεται. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι το 2011 διαπιστώθηκε ότι το καύσιμο ήταν νοθευμένο και στα 9 δείγματα που λήφθηκαν (με το θείο να φτάνει μέχρι τα 830 mg/kg αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 10 mg/kg), ενώ το 2004 βρέθηκε μη-κανονικό καύσιμο μόνο στα 3 από τα 13 δείγματα (Συνημμένο 3).
4. Από 10 χημικές αναλύσεις δειγμάτων καυσίμου, τα οποία ελήφθησαν από αποθήκες των ενόπλων δυνάμεων στη Μαγνησία από το ΣΔΟΕ, μετά από εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε νοθεία και η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση.
5. Από έγγραφο του ΓΕΣ (Φ. 614/181/556702/18-10-2010) που αναφέρει ότι «σε κατ΄ έφεση εξέταση 3 δειγμάτων πετρελαίου κίνησης που προέρχονται από μονάδες του Στρατού Ξηράς... η γνωμάτευση για το καύσιμο είναι: «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» και για τα τρία δείγματα» (Συνημμένο 4).

Το ΥΠΕΘΑ αυτοδιαψεύδεται

Ενώ από το παραπάνω έγγραφο σαφώς προκύπτει ότι τα καύσιμα είναι νοθευμένα το ΥΠΕΠΘ αυτοδιαψεύδεται. Συγκεκριμένα:
• Την 19-05-2011 ο ΥΠΕΘΑ κος Ε. Βενιζέλος διαβίβασε στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής ανακοίνωση τύπου του ΓΕΣ που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Από τους περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα τηρούμενα καύσιμα του Στρατού Ξηράς, δεν έχει διαπιστωθεί καμία εκτροπή που να δεικνύει ότι υπάρχει νοθεία καυσίμων» (Συνημμένο 5).
• Την 11-08-2011 ο ΥΠΕΘΑ Π. Μπεγλίτης στο έγγραφο που διαβίβασε στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει νοθεία στα καύσιμα του Στρατού Ξηράς» (Συνημμένο 6).

Διαβλητές διαδικασίες προμήθειας

Διάτρητες, διαβλητές, απαράδεκτες είναι οι διαδικασίες προμήθειας καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων διότι γίνονται:
• χωρίς διαγωνισμό, βάσει της ΚΥΑ της δικτατορίας του 1969 (Συνημμένο 7).
• χωρίς να έχουν υπογραφεί συμβάσεις προμήθειας (Συνημμένο 8).
• κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ και των κανόνων περί ανταγωνισμού (Συνημμένο 8).
• με συμβάσεις μεταφοράς με ιδιώτες που χρήζουν διερεύνησης (Συνημμένο 9).
• χωρίς έρευνα για φθηνότερη τιμή στη διεθνή αγορά (Συνημμένο 10).

Περιεκτικότητα σε θείο

Η περιεκτικότητα σε θείο είναι καθοριστικό στοιχείο για την τιμή του πετρελαίου και για τις επιπτώσεις. Είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την επιτρεπόμενη όπως προκύπτει από απαντήσεις στη Βουλή των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τιμές σε θείο που διαπιστώθηκαν κατά τις αναλύσεις:
• 2356 mg/kg αντί του επιτρεπτού ορίου 50 mg/kg
• 1400 mg/kg αντί του επιτρεπτού ορίου 50 mg/kg
• 139 mg/kg αντί του επιτρεπτού ορίου 50 mg/kg
• 180 mg/kg αντί του επιτρεπτού ορίου 10 mg/kg
Το Υπουργείο Οικονομικών στις 2/11/2011 στο ερώτημα ποια είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε θείο στο πετρέλαιο κίνησης απάντησε: «από την 1η Ιανουαρίου 2005 για το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά η περιεκτικότητα σε θείο ορίζεται σε 50 mg/kg κατ' ανώτατο όριο. Και από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα είναι 10 mg/kg» – Συνημμένο 3.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 25/7/2011 απάντησε ότι στην ισχύουσα τεχνική προδιαγραφή του Στρατού Ξηράς για το πετρέλαιο κίνησης οχημάτων προβλέπεται ότι η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο πρέπει να είναι 10 mg/kg (Συνημμένο 11).

Επιπτώσεις από τα νοθευμένα καύσιμα

Από την αναζήτηση στοιχείων προέκυψε ότι τα νοθευμένα καύσιμα που η περιεκτικότητα σε θείο και νερό είναι υψηλή, έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στους κινητήρες οχημάτων, στην οικονομία και στην εθνική ασφάλεια.

Επιπτώσεις στην Εθνική Ασφάλεια
Όταν άρματα μάχης και άλλα στρατιωτικά οχήματα κατά τη διάρκεια ασκήσεων, παρελάσεων και γενικώς μετακινήσεων ακινητοποιούνται είναι εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας πόσο σοβαρά ζητήματα προκύπτουν για την αμυντική θωράκιση της χώρας, την εύρυθμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τη δυσφήμιση. Το σπουδαιότερο γιατί από την εκάστοτε στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δεν διετάχθη έρευνα για την ποιότητα των καυσίμων ή αν έγινε ποια ήταν τα αποτελέσματα και σε ποιες ενέργειες προέβησαν. Κι αυτό το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν πρόκειται για στιγμιαίο αδίκημα αλλά διαρκές και εκ προμελέτης από κυκλώματα που δρουν απρόσκοπτα.

Επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία
Πρόκειται για οικονομικό έγκλημα δεδομένου ότι τα κυκλώματα λαθραίας διακίνησης καυσίμων δρουν δεκαετίες και ότι το νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύουν το στρατό χρεώνεται ως κανονικό καύσιμο κίνησης, σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι ποσότητες ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το κόστος στην εθνική οικονομία. Βάσιμα υπολογίζεται ότι τα χρήματα που χάνει το δημόσιο είναι πολύ περισσότερα από τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Αν είχαν παταχθεί τα κυκλώματα αυτά το χρέος της Ελλάδας θα ήταν πολλές δεκάδες δις ευρώ μικρότερο.

Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Έχουν επιβεβαιωθεί άμεσες βλάβες στην υγεία, στην αναπνευστική λειτουργία και στην εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Δεδομένου ότι από το θείο παράγεται το διοξείδιο του θείου που καταλήγει στην όξινη βροχή προκαλούνται βλάβες με καταστροφικά αποτελέσματα σε δάση ,ποτάμια, λίμνες βιότοπους και ολόκληρα τα οικοσυστήματά τους, καλλιέργειες, διαβρώνει κτίρια και μνημεία καταστρέφοντας την πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπτώσεις στις μηχανές των οχημάτων
Το υπουργείο Οικονομικών στις 30-11-2006 σε ερώτημα σχετικά με τις επιπτώσεις πετρελαίου με αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο στους κινητήρες των οχημάτων κατέθεσε στη Βουλή απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους που αναφέρει: «Παραβάσεις των προδιαγραφών για τα καύσιμα ως προς την περιεκτικότητα σε θείο, εκτός των συνεπειών των εκπομπών του διοξειδίου του θείου, μπορεί να επιφέρει βλάβες στον κινητήρα και στα συστήματα μετεπεξεργασίας των καυσαερίων». Βλάβες επίσης προκαλούνται λόγω του θειικού οξέως που χρησιμοποιείται για τον αποχρωματισμό.

Προτάσεις

1. Να σταματήσει άμεσα η προμήθεια νοθευμένων καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις.
2. Να καταργηθεί η κοινή υπουργική απόφαση του 1969 βάσει της οποίας γίνεται η προμήθεια των καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις άνευ διαγωνισμού. Μία απόφαση της δικτατορίας που υπογράφεται από τους Παπαδόπουλο, Μακαρέζο, Ανδρουτσόπουλο και που εφαρμόζεται από τότε επί 43 χρόνια, από 16 δημοκρατικά εκλεγμένους υπουργούς εθνικής άμυνας και 11 πρωθυπουργούς.
3. Να τιμωρηθούν όσοι μετείχαν κατά οποιοδήποτε τρόπο στα κυκλώματα προμήθειας νοθευμένων καυσίμων, που είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν.
4. Να επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά που καταχράστηκαν και που είναι εύκολο να προσδιοριστούν βάσει των στοιχείων που υπάρχουν (ποσότητες, τιμές, ποσοστά νοθείας).
5. Να αναζητηθούν οι ευθύνες από όποιες υπηρεσίες ενώ περιήλθαν σε γνώση τους τα στοιχεία της νοθείας, δεν προέβησαν στις δέουσες ενέργειες, με συνέπεια να ενθαρρύνονται τα κυκλώματα και να συνεχίζουν τη δράση τους ανενόχλητα.
6. Να διερευνηθεί πόσες μηχανές οχημάτων των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που προμηθεύονται καύσιμα από το στρατό, υπέστησαν βλάβες ή ετέθησαν εκτός λειτουργίας λόγω της ποιότητας του καυσίμου και ιδιαίτερα της μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό.
7. Να διερευνηθεί αν αεροπορικά συμβάντα ή δυστυχήματα αποδίδονται στα καύσιμα.
8. Να υπάρξει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας των καυσίμων καθώς και σύστημα ελέγχου διακίνησης.

Νοθευμένα καύσιμα και λαθρεμπόριο: συγκοινωνούντα δοχεία

Τα κυκλώματα της προμήθειας και της λαθραίας διακίνησης νοθευμένων καυσίμων στο Στρατό είναι στην πλειονότητά τους τα ίδια. Καύσιμα με αυξημένο ποσοστό θείου και άρα φθηνότερα, διατίθενται στις ένοπλες δυνάμεις με διπλάσιες και πλέον τιμές. Επίσης, καύσιμα που προορίζονται για το Στρατό προωθούνται στην ελεύθερη αγορά.

Εκείνο που προέχει είναι να διερευνηθεί σε ποια φάση συντελείται η απάτη και αυτό δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν υπήρχε η πολιτική βούληση και αυξημένο αίσθημα ευθύνης από πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες.

Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα που περιγράφει τους τρόπους λαθρεμπορίας και διατυπώνει προτάσεις για την καταπολέμησή της που δυστυχώς δεν υπήρχε καμία πολιτική βούληση για την πάταξη των κυκλωμάτων, για ευνόητους λόγους (Συνημμένο 12).

Τα γνωστά κυκλώματα λαθρεμπορίας και προμήθειας νοθευμένων καυσίμων έχουν κέρδη που ανέρχονται σε 1 δις το χρόνο όπως είπε ο πρωθυπουργός κ. Παπαδήμος στη Βουλή (13 Ιανουαρίου 2012), αν και βάσιμα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 3 δις το χρόνο (Συνημμένο 13).

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι εξαγωγές καυσίμων την τελευταία δεκαετία από την Ελλάδα προς τη FYROM, όπου βάσει των στοιχείων του ΟΗΕ, δεν υπάρχει αντιστοιχία της αξίας των εξαγόμενων από την Ελλάδα καυσίμων, με την αξία των καυσίμων που εισήχθησαν στη FYROM.

Συγκεκριμένα, ενώ η αξία των εξαγομένων καυσίμων από την Ελλάδα ήταν 531 εκ. δολάρια, η αξία των εισαγομένων καυσίμων στα Σκόπια ήταν 282 εκατ. δολάρια. Δηλαδή προκύπτει μία διαφορά των 248 εκ. δολαρίων. Η φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 200 περίπου εκατομμύρια δολάρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ FYROM
Έτος    Εξαγωγές Ελλάδας (εκ. δολ.)     Εισαγωγές από Ελλάδα (εκ. δολ.)
2001                           80.078.958                                 52.793.587
2002                           92.489.016                                 71.850.860
2003                           22.845.123                                 12.012.433
2004                           13.626.146                                   2.217.912
2005                           22.600.932                                   8.640.396
2006                           23.071.680                                   9.625.968
2007                           31.065.990                                   6.112.069
2008                           54.895.198                                 19.182.818
2009                         134.460.100                                100.005.015
2010                           55.801.150                                                0

ΣΥΝΟΛΑ:                   530.934.293                                282.441.058

Διαφορά (Εξ - Εισ) = 248.493.235

Το ότι η διαφθορά καλπάζει και το θράσος των κυκλωμάτων περισσεύει, φαίνεται από το ότι ενώ το 2010 δηλώθηκαν εξαγωγές στη FYROM αξίας 55.801.150 δολ., από τη FYROM δε δηλώθηκαν καθόλου εισαγωγές.

Το θέμα της λαθρεμπορίας των καυσίμων κατ' επανάληψη έχει απασχολήσει τον τύπο, όπου αποκαλύπτονται στοιχεία για τη δράση των κυκλωμάτων, την έκταση του προβλήματος και τα ποσά που καταχρώνται (Συνημμένο 14).

Επιβάλλεται λοιπόν να υλοποιηθούν άμεσα τα προγράμματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης διακίνησης καυσίμων, όπως συμπεριλαμβάνονται σε δύο εκθέσεις που εκπονήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα.

Χρονικό παρεμβάσεων

Από τις παρεμβάσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα της πολιτείας και τις επαφές με αρμόδια φυσικά πρόσωπα προκύπτουν διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκαλούν έντονες ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί και την προοπτική που διαγράφεται.

Αδιαφάνεια, ολιγωρία, συγκάλυψη, διαπλοκή, κλίμα τρομοκρατίας και ομπρέλα προστασίας και αποσιώπησης από τα ΜΜΕ είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα γύρω από το φαινόμενο αυτό.

Στη Βουλή
Προχώρησα σε δεκατέσσερις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αρχής γενομένης το 2004 σε όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην προμήθεια, έλεγχο και διακίνηση καυσίμων. Βασική επιδίωξη η πληροφόρηση για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν και βάση ποιού νομοθετικού πλαισίου γίνεται η προμήθεια. Απαντήσεις αντικρουόμενες, αντιφατικές που προκαλούν εύλογα ερωτήματα για το αν υπάρχει άγνοια ή εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων.

Στη πολιτική ηγεσία
Λόγω σοβαρότητας του θέματος έκρινα σκόπιμο να ενημερώσω τον τότε Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, ο οποίος με παρέπεμψε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και εκείνος με τη σειρά του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

Στη δικαιοσύνη
Στις 19/1/2007 κατέθεσα σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά και στις 7/2/2007 στον αναθεωρητή Α' Αντιστράτηγο Ασδέρη. Δυστυχώς όλες οι διαδικασίες κινήθηκαν με βραδύτητα και χωρίς διερεύνηση της υποθέσεως στο βάθος και στην έκταση που επιβάλλονταν για την αποκάλυψη των υπευθύνων της νοθείας και την επιβολή κυρώσεων. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε νοθεία στα καύσιμα που προμηθεύονταν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική από το στρατό, η τακτική δικαιοσύνη δεν άσκησε διώξεις και η στρατιωτική στην οποία παραπέμφθηκαν ορισμένες εξ αυτών τις έθεσε στο αρχείο με σκεπτικό που δε συνάδει σε μία σοβαρή υπηρεσία. Στη συνέχεια όλες οι περιπτώσεις που διαπιστώθηκε νοθεία βάσει χημικών αναλύσεων είτε δεν διερευνήθηκαν από την τακτική δικαιοσύνη είτε και πάλι προωθηθήκαν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και κατά τρόπο αβασάνιστο τέθηκαν και πάλι στο αρχείο.

Δεύτερος κύκλος παρεμβάσεων

Μετά την έκβαση αυτών των προσπαθειών που συνάντησαν την αδιαφορία, τη συγκάλυψη και σε κάθε περίπτωση την απροσδόκητη συμπεριφορά παραγόντων κορυφαίων θεσμικών οργάνων, μετά τη διαπίστωση ότι η νοθεία συνεχίζεται, τα κυκλώματα συνεχίζουν να δρουν απρόσκοπτα και απροκάλυπτα, παραγνωρίζοντας ότι υπήρχαν καταγγελίες, αποκαλύψεις, επανήλθα επί του θέματος μετά τις εκλογές του 2009.

Στη νέα πολιτική ηγεσία και στη δικαιοσύνη
Στις 7/6/2010 κατέθεσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τέντε φάκελο που περιείχε και στοιχεία νοθείας του τρέχοντος έτους (Συνημμένο 15).
Στις 14/3/2011 κατά τη συνάντησή μου με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο του κατέθεσα σχετικό φάκελο.

Στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της βουλής
Το αδιέξοδο που διαπίστωσα ως προς τη διερεύνηση του θέματος και την επιβολή κυρώσεων για ένα διαπιστωμένο πλέον αδίκημα με υποχρέωσε να ζητήσω να ενημερώσω την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής. Στις 22/3/2011 προσήλθα στην επιτροπή και ενημέρωσα τα μέλη της για την ύπαρξη του προβλήματος και τις επιπτώσεις γενικότερα. Τότε για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια δόθηκε σχετική δημοσιότητα.

Στα ΜΜΕ
Η ισχύς των κυκλωμάτων, που διαπίστωσα στη νοθεία των καυσίμων των Ε.Δ. αποκαλύφθηκε από τη συμπεριφορά των ΜΜΕ. Πλην ελαχίστων φάνηκε ν' απλώνεται ένα πέπλο υποβάθμισης και σιωπής. Συνεντεύξεις μαγνητοφωνημένες και μαγνητοσκοπημένες ακόμα και σε κρατικά κανάλια ποτέ δε θα δουν το φως της δημοσιότητας. Δημοσιογράφοι είχαν αποστολή διερεύνησης των προθέσεων μου ή δεν επέτρεπαν τα αφεντικά τους ν' ασκήσουν το καθήκον τους της ενημέρωσης. Είναι προφανές ότι για αυτό το μέγεθος της οικονομικής απάτης και αυτής της χρονικής διάρκειας απαιτούνται μηχανισμοί που στηρίζονται σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, επίορκους διαπλεκόμενους εξουσιαστές και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στην Αρχή Ανταγωνισμού
Στις 26/10/2011 απεύθυνα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δ. Κυριτσάκη, στην οποία του γνωστοποιούσα ότι «Από στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή προκύπτει ότι η προμήθεια καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις γίνεται άνευ διαγωνισμού βάσει της ΚΥΑ της δικτατορίας» και του ζητούσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να εξετάσει αν η διαδικασία αυτή είναι σύννομη και σύμφωνη με την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία. Και παρά τις δύο επιστολές και τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Ευθύνες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη
Οι εκάστοτε πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες του ΥΕΘΑ δυστυχώς παρά τις προσωπικές συναντήσεις και την κατάθεση σχετικών φακέλων δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για περεταίρω συζήτηση και ως εκ τούτου την παροχή δυνατότητας να αναφερθούν σε άλλα στοιχεία. Η ευθύνη του ΥΠΕΘΑ καταδεικνύεται συγκεκριμένα από δύο αναφορές:
Στις 28-9-11 ο ΥΠΕΘΑ απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων για την ποιότητα των καυσίμων που προμηθεύονται η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα από το Στρατό, ότι «ο Στρατός Ξηράς δεν υποχρεούται, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει τον περεταίρω χειρισμό και την ποιοτική κατάσταση του καυσίμου, μετά την παραλαβή του» (Συνημμένο 16).
Κι ενώ αυτά υποστηρίζει ο ΥΠΕΘΑ, η στρατιωτική δικαιοσύνη δέχεται υποθέσεις που έχει επιληφθεί η τακτική δικαιοσύνη και αφορούν τη διακίνηση νοθευμένων καυσίμων από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, δηλαδή εκτός στρατοπέδων και τις θέτει στο αρχείο ως μη όφειλε (Συνημμένο 17).

Ευτυχώς μετά από όλα τα παραπάνω, πρόσφατα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδειξε ενδιαφέρον διερεύνησης και υπήρξε κινητικότητα από τη παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Οψόμεθα.

tube-eidiseis-kafsima

tube3

tube-notheia-kafsima

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1