14/2/2012

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


Σχετικά με την αναζήτηση από την κυβέρνηση ισοδύναμων μέτρων όπως αυτά των 325 εκ. ευρώ ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις, ο κ. Σούρλας δήλωσε:

Τα ισοδύναμα μέτρα των 325 εκ. ευρώ που αναζητά η κυβέρνηση για τη μη περικοπή συντάξεων, μπορούν να εξασφαλιστούν από μέρος των ποσών που καταχρώνται τα γνωστά κυκλώματα λαθρεμπορίας και προμήθειας νοθευμένων καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δεν έχει παρά να τα εισπράξει άμεσα η κυβέρνηση από την πάταξη του λαθρεμπορίου των καυσίμων, που όπως είπε ο πρωθυπουργός κ. Παπαδήμος στη Βουλή στις 13 Ιανουαρίου 2012, ανέρχονται σε 1 δις το χρόνο αν και βάσιμα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 3 δις το χρόνο.

Τα ισοδύναμα μέτρα θα μπορούσαν να εξευρεθούν για να μη γίνουν οι περικοπές στις Ένοπλες Δυνάμεις αν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσιζαν ή αποφασίσουν να πατάξουν τα γνωστά κυκλώματα προμήθειας νοθευμένων καυσίμων στο Στρατό που γίνονται μάλιστα χωρίς διαγωνισμό για ποσότητες που η δαπάνη τους υπερβαίνει τα 260 εκ. ευρώ το χρόνο.

Για όλα αυτά όμως απαιτείται πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα, πολιτική βούληση για να κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ εξουσιαστών και μεγαλο-οικονομικών παραγόντων, που συνιστούν το ισχυρότερο διαχρονικά μπλοκ διαπλοκής. Απαιτείται να αποφασιστεί ότι στην κυβερνητική πολιτική προτεραιότητα αποτελεί το κοινωνικό σύνολο, η επιβίωση των ασθενέστερων οικονομικών τάξεων και όχι ο περαιτέρω πλουτισμός ορισμένων οικογενειών που εμφανίζονται μάλιστα κοινωνικά ευαίσθητες και ευεργέτες.

(Πρέπει να σημειωθεί ότι θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα και θα κατατεθούν στους οικονομικούς εισαγγελείς όλα τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων και την προμήθεια με παράνομες διαδικασίες).

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1