29-08-2013

Γ. Σούρλας: Διαφάνεια  στον καταλογισμό και στην είσπραξη των φόρων

Μετά από διαμαρτυρίες πολιτών  για χαριστικές φορολογικές ρυθμίσεις προς όφελος επιχειρήσεων, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας Γιώργος Σούρλας με επιστολή του προς το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ζητά να πληροφορηθεί αν πράγματι, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις για συναλλαγές επιχειρήσεων μέσω offshore εταιρειών, δηλαδή για συναλλαγές που έγιναν με σκοπό τη φοροδιαφυγή μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων με τιμολόγηση όχι από τις χώρες προέλευσης, αλλά μέσω εξωχώριων εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους.

Επίσης, ζητά να πληροφορηθεί αν έχουν εισπραχθεί οι φόροι αυτοί, ή αν έχουν ακυρωθεί κάποιες από αυτές τις πράξεις καταλογισμού φόρων.

Ο Γ. Σούρλας τόνισε ότι πρέπει να τεθεί τέλος στα αμαρτωλό καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών, την εκμετάλλευση και τον πλουτισμό ορισμένων μέσω offshore εταιρειών, και όλα αυτά σε βάρος των Ελλήνων πολιτών που δοκιμάζονται σκληρά με την οικονομική κρίση.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1