11-2-2014

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η τυφλότητα δεν μπορεί να συνιστά λόγο αποκλεισμού


Ο Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλας, ζήτησε από την Επιτροπή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ να γίνει δεκτό το αίτημα του αριστούχου μαθητή Αργύρη Κουμτζή, ο οποίος διέπρεψε με τις επιδόσεις του στη Μαθηματική Εταιρία, αλλά αποκλείστηκε λόγω τυφλότητας να εισαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

Κάθε άλλη απόφαση και σκέψη, τόνισε ο κ. Σούρλας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Συντάγματος, οι οποίες προβλέπουν την ίση μεταχείριση όλων ανεξαρτήτως αναπηρίας και μάλιστα μεριμνούν για την παροχή ειδικής φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία.

Ακόμη η αντιμετώπιση αυτή –λόγω της τυφλότητας– συνιστά διάκριση, αφού στα αντίστοιχα Τμήματα της Αθήνας και των Ιωαννίνων, γίνονται δεκτοί φοιτητές-σπουδαστές με τυφλότητα και αναπηρία άκρων.

Επίσης ο κ. Σούρλας ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας, για να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο για την εισαγωγή σπουδαστών με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως διάκριση αλλά και να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1