1-2-2008

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ


Μετά τη διαβεβαίωση που μου παρείχε, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Φώλιας, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος με λιθάνθρακα στον Αλμυρό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και δεδομένου ότι αυτή η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη, θεωρώ το θέμα λήξαν.

Αν παρά ταύτα, υπάρξει οποιαδήποτε άλλη έκβαση, τότε θα είμαι στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλους τους πολίτες προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση αυτής της μονάδας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1