20-10-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΑΛΜΥΡΟΥ


Μέσω Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. θα εξεταστεί το αίτημα των κατοίκων του Πλατάνου Αλμυρού για σύσταση κοινότητας ή δημιουργία ξεχωριστού δήμου.

Αυτό περιλαμβάνεται σε απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική αναφορά που κατέθεσε ο κ. Σούρλας στη Βουλή.

Στο αίτημά τους οι κάτοικοι του Πλατάνου μεταξύ των άλλων επισήμαιναν:

«Τα έξι χρόνια της Καποδιστριακής προσάρτησής μας στο δήμο Αλμυρού οδήγησαν την κωμόπολή μας στην εγκατάλειψη, στο μαρασμό και την απομόνωση. Πριν απ' αυτή την εξάχρονη δοκιμασία ο Πλάτανος ήταν μια ζωντανή Κοινότητα δίπλα στην Εθνική Οδό και στη Βιομηχανική Περιοχή του Αλμυρού, από τα εργοστάσια της οποίας εισέπραττε ετήσια έσοδα πολλών εκατομμυρίων».

Και κατέληγαν στο πάνδημο αίτημα να ξαναγίνει η κωμόπολή τους χωριστή κοινότητα ή χωριστός δήμος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας στον κ. Σούρλα αναφέρει:

«Σε απάντηση της αριθμ. 2103/ 23.9.2004 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γ. Σούρλα, σχετικά με το αίτημα του Προέδρου του Τοπικού Συμβούλου Πλατάνου, των τοπικών συμβούλων και του εκλογικού σώματος αυτού για τη δημιουργία ξεχωριστής Κοινότητας ή Δήμου Πλατάνου, σας γνωρίζουμε ότι σε οποιεσδήποτε θεσμικές αλλαγές και αν προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής συζήτησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1