12-10-2007

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Μετά τη συνάντηση που είχε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γεώργιος Σούρλας, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την πορεία των έργων του περιφερειακού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Θα συνεχιστούν άμεσα οι εργασίες του περιφερειακού και ειδικότερα για το τμήμα από τον κόμβο της Αγίας Βαρβάρας μέχρι τον Κραυσίδωνα» .

Τον κ. Σούρλα, διαβεβαίωσαν πως διευθετήθηκε το πρόβλημα της καταβολής της αμοιβής στον μελετητή για τη στερέωση του Αρχαιολογικού τάφου και παραδόθηκε η μελέτη. Στις 17/10/07, σύμφωνα με διαβεβαίωση της Υπηρεσίας Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, θα εγκριθεί η μελέτη αντιστήριξης και θα αρχίσουν αμέσως εργασίες προστασίας του μνημείου (Μυκηναϊκός Τάφος).

Μετά από τα παραπάνω ,θα συνεχιστεί η εκτέλεση των εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου και συγκεκριμένα το τμήμα Αγίας Βαρβάρας- Κραυσίδωνα θα ολοκληρωθεί εντός επτά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (8.8.07).

Την εξέλιξη αυτή, ο κ. Σούρλας, χαρακτήρισε ως θετική και συνέστησε σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για την ολοκλήρωση των έργων στο Νομό, να μην εκλαμβάνουν ως ευκαιρίες άσκησης αντιπολίτευσης τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν, όπως στην προκειμένη περίπτωση αλλά να τα προσεγγίζουν με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα και να εξαντλείται κάθε δυνατότητα συνεργασίας με του αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1