1-10-2008

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Ειδική επιτροπή που συστάθηκε από εκπροσώπους τεσσάρων Υπουργείων και της ΕΝΑΕ θα εξετάσει το κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρμογή του.

Αυτά αναφέρει μεταξύ των άλλων σε απάντηση που ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χατζηδάκης έδωσε σε σχετικό αίτημα του Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. Βόλου το οποίο κατέθεσε στη Βουλή με αναφορά του ο κ. Γ. Σούρλας.

Συγκεκριμένα η απάντηση έχει ως εξής:

1. Για την μεταφορά των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών (συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών και των μουσικών σχολείων), εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. ΙΒ/6071/26-8-1998 (Β 932) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με μέριμνα των Δ/νσεων Εκπαίδευσης των οικείων Ν.Α., στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφονται οι ανάλογες πιστώσεις.

2. Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των τεσσάρων συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση της μεταφοράς μαθητών. Στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής αυτής, θα είναι δυνατός ο εντοπισμός των όποιων αδύνατων σημείων της διαδικασίας και η εξεύρεση πιθανών λύσεων.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1