18/1/2008

Ο Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ


Γραπτή απάντηση έδωσε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπας σε παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Γ.Σούρλα για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με την δωρεάν μεταφορά των μαθητών των ΕΠΑΛ.

Στην απάντηση του ο κ. Γενικός παραθέτει καταρχήν λεπτομερώς τις ισχύουσες νομικές διατάξεις καθώς και τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για το θέμα αυτό.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι με αποφάσεις της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών επιχορηγήθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για το 2007 συνολικά με το ποσό των 2.005.685 €. Η διαχείριση του ποσού αυτού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας καθόσον η μόνη αρμοδιότητα της Περιφέρειας έγκειται στην κατανομή των ποσών με βάση τα στοιχεία που οι Νομαρχίες στέλνουν κατ' έτος σ' αυτήν.

Και καταλήγοντας ο κ. Φ. Γκούπας ενημερώνει τον κ. Γ. Σούρλα ότι με έγγραφό του προς το Νομάρχη Μαγνησίας γνωστοποίησε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το ως άνω θέμα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με την νομοθεσία.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1