9/7/2005

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει όλες τις ενστάσεις των παραγωγών προκειμένου να μην υπάρξουν άδικες περικοπές ως προς το εισόδημά τους».

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε το Υπουργείο προς τη Βουλή απαντώντας σε υπόμνημα της Ένωσης Αλμυρού για τη δικαίωση των παραγωγών που δήλωσαν στην ΟΣΔΕ ότι καλλιέργησαν εκτάσεις βάμβακος μεγαλύτερες των δικαιωμάτων τους, υπόμνημα το οποίο ο κ. Σούρλας με αναφορά του είχε φέρει στο Κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια της απάντησης περιλαμβάνονται και τα παρακάτω στοιχεία για ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών:
«...Βάσει των Κοινοτικών Κανονισμών στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη–μέλη μπορούν να προβαίνουν σε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στα πλαίσια αυτά με Υπουργικές αποφάσεις έχουν καθοριστεί τα όρια της καλλιεργούμενης έκτασης σε βαμβάκι για κάθε παραγωγό (δικαιώματα). Προκειμένου να τηρηθούν οι παραπάνω όροι είναι γνωστό στους παραγωγούς από το 2001 ότι ποσότητες που προέρχονται από εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν πέραν των δικαιωμάτων δεν θα τυγχάνουν ενίσχυσης».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1