4/5/2008

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ


Υπεγράφη ο Οργανισμός Λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας (Κε.Σ.Α.Α.Μ.) από τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας ο οποίος μετά από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ίδρυμα είχε ανακοινώσει ότι θα αναλάμβανε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση αυτής της εκκρεμότητας.

- Έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, τόνισε, με την υπογραφή του Οργανισμού ολοκληρώνονται επιτέλους όλες οι διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Πρόκειται για ένα Ίδρυμα το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων:

1) Την υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους και την ουσιαστική κάλυψη των ατομικών αναγκών και δικαιωμάτων τους.

2) Την περίθαλψη και λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση έως και τριάντα ατόμων και των δύο φύλων, ηλικίας από τριών έως και τριάντα πέντε ετών (3-35 ετών), από όλη τη χώρα, τα οποία έχουν αυτισμό, με συνέπεια την ολική ή μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησή τους.

Ο κ. Σούρλας δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις παρεμβάσεις τους για την όσο δυνατόν ταχύτερη πρόσληψη του προσωπικού και για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1