23-3-2004

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ


Με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τη Βουλή, επανήλθε ο κ. Σούρλας στο θέμα του Κέντρου Αυτιστικών και ζητά να πληροφορηθεί:

1. Αν προχώρησαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου.

2. Αν πρόκειται να λειτουργήσει το Κέντρο εντός του 2005.

3. Αν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

4. Αν προβλέπεται πίστωση και σε ποιο ύψος για τη λειτουργία του Κέντρου το 2005.

5. Γιατί ακόμη καθυστερεί το πόρισμα από τον έλεγχο που έγινε από τους επιθεωρητές δημοσίων έργων για τις ελλείψεις και κακοτεχνίες των κτιριακών εγκαταστάσεων που εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1