18-6-2008

ΠΡΟΤΑΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ


Το πρόβλημα της απαλλαγής από την καταβολή ειδικών τελών κυκλοφορίας (διοδίων), των κατηγοριών που απαιτούν ειδική κοινωνική μέριμνα, έθεσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γ. Σούρλας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

Σύμφωνα με τις παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλεπόταν μεγάλος αριθμός κατηγοριών απαλλασσομένων οχημάτων όπως ασθενοφόρα, περιπολικά, οχήματα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, οχήματα του ΙΚΑ, οχήματα Ασφαλιστικών Ταμείων, του Υπουργείου Οικονομίας, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, κ.α.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση σε ιδιώτες του δικαιώματος είσπραξης ειδικών τελών κυκλοφορίας καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες απαλλασσομένων οχημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης κρατικής μέριμνας και ευαισθησίας, όπως:

1. Των αναπήρων πολέμου βαριάς αναπηρίας,
2. Των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου των Παραπληγικών
3. Των κινητών ιατρικών μονάδων άμεσης επέμβασης του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο κ. Σούρλας, στην ερώτηση του προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Γ. Σουφλιά, ζητά να ενημερωθεί σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση το πρόβλημα της απαλλαγής αυτών των κατηγοριών οχημάτων.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1