17/2/2007

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 14.000.000 ΕΥΡΩ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ!


Στο ποσό των 14.471.738 € τουλάχιστον ανέρχεται η ζημία που υπέστη το Ταμείο Εμπόρων και οι ασφαλισμένοι έμποροι από τη γνωστή υπεξαίρεση στο ΤΑΕ Βόλου.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση έρευνας είσπραξης εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (ΤΑΕ) περιοχής Βόλου που συντάχθηκε από τη Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Προστασίας.

Τα χρήματα που καταχράστηκε ο επιμελητής ανέρχεται σε 2.127.350 € και άγνωστο πόσα από τα 12.344.388 €.

Συγκεκριμένα από το υποβληθέν πόρισμα προκύπτει μεταξύ άλλων ότι «το μέγεθος της ζημίας που έχει ή θα υποστεί το Ταμείο και οι ασφαλισμένοι του και η οποία ζημία είναι για τους μεν, Ταμείο και εμπόρους, ωφέλεια δε για τον υπό κατηγορία επιμελητή, ο οποίος ιδιοποιήθηκε, όπως προκύπτει, συνολικά κατά μετριότατους υπολογισμούς, το ποσό που ανέρχεται στα 2.127.350 € και αναλογία του ποσού των 12.344.388 € που είχε αναγάγει με διάφορες αλχημίες του επί των εισφορών τόσο στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων, όσο και στις Μηνιαίες Καταστάσεις (σώματα) του Ταμείου σε κενά εισπράξεων μηνιαίων εισφορών οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν μετά τον έλεγχο των εμπλεκομένων και αναφερομένων στα «σώματα» 1058 εμπόρων (ασφαλισμένων) τι ποσά θα επιβαρύνουν αυτούς και τι ποσά θα είναι ζημία του Ταμείου».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1