9-5-2007

Επιστολή Γ. Σούρλα προς τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
για τα ονόματα στις δημοσκοπήσεις


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά να αποφανθεί αν δικαιούνται οι Εταιρείες Δημοσκοπήσεων να συμπεριλαμβάνουν αυθαίρετα ονόματα πολιτικών στις μετρήσεις χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Συγκεκριμένα στη επιστολή του αναφέρει:

«Πολύ συχνά δημοσιοποιούνται ή διαρρέουν στα ΜΜΕ αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που αναφέρονται σε πολιτικούς. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στις δημοσκοπήσεις χωρίς να ερωτηθούν αν το επιθυμούν, χωρίς να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους.

Εάν ληφθεί υπόψιν ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να εγγυάται το αδιάβλητο των δημοσκοπήσεων, δικαιολογημένα επικρατεί η εντύπωση ότι εξυπηρετούνται σκοπιμότητες, λειτουργούν μηχανισμοί προβολής και προώθησης ορισμένων.

Μετά από όλα αυτά, τίθεται θέμα αν έχουν το δικαίωμα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να θέτουν ερωτήματα για πολιτικούς χωρίς τη δική τους συγκατάθεση.

Γι΄ αυτό παρακαλώ να αποφανθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το θέμα αυτό».

Το θέμα αυτό ο κ. Σούρλας το έθεσε προς συζήτηση και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1