31-5-2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Διαφάνεια: προϋπόθεση Δημοκρατίας» ο Γ. Σούρλας τόνισε την ανάγκη για ένα νέο, σύγχρονο πολιτικό σύστημα και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σε μια περίοδο που το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί και βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη ριζικής εξυγίανσης της πολιτικής ζωής, αλλά και εξασφάλισης στέρεων δομών, πάνω στις οποίες θα μπορεί να οικοδομηθεί ένας σύγχρονος κοινοβουλευτισμός, ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα. Οι προτάσεις και οι αποφάσεις για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να εκπορεύονται και να διέπονται από βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τις επερχόμενες γενιές, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία.

Στους Έλληνες πολίτες, που συνήθως προηγούνται των πολιτικών ηγεσιών, έχουν ωριμάσει οι σκέψεις για μια άλλη δημοκρατία. Μία δημοκρατία ποιοτική, με κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις και προνόμια απέναντι στους νόμους και στο Σύνταγμα, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Οι πολίτες απαιτούν πραγματική ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, με πολιτειακές και πολιτικές μεταβολές, που θα εγγυώνται την ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας.

Δεκαετίες ολόκληρες εκφράζονται από πολλούς ανησυχίες για το μέλλον της χώρας και την επερχόμενη χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού, όπως αυτός ασκείται σήμερα, χωρίς όμως καμιά ανταπόκριση από τους κατέχοντες την εξουσία. Ο λόγος απλός. Επικρατεί η νοοτροπία της αυθεντίας και της ιδιοκτησίας της εξουσίας, στην οποία εναλλάσσονται συνήθως συγκεκριμένες οικογένειες. Προέχει η εξυπηρέτηση συμφερόντων ατόμων, οικογενειών ή στενών κοινωνικών ομάδων και συντεχνιών έναντι των συμφερόντων της πατρίδας και του έθνους.
Τώρα όμως, που η κρίση του κοινοβουλευτισμού έχει φθάσει στα όριά της, αν δεν γίνουν βαθιές και απαραίτητες τομές, νομοθετικές και θεσμικές, τότε οι αναγκαίες και αναπότρεπτες μεταβολές θα επέλθουν και μάλιστα ενδεχομένως όχι με την επιβαλλόμενη δημοκρατική διαδικασία και τάξη. Οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει για τη λήψη μεγάλων αποφάσεων ως προς την εφαρμογή των νόμων, την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ανάταξη του πολιτικού συστήματος, για διαφάνεια παντού.

Μεταξύ αυτών των αποφάσεων πρέπει να είναι:
1. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό

2. Εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια
3. Θέσπιση χρονικών ορίων θητείας πρωθυπουργού και βουλευτών
4. Μείωση αριθμού βουλευτών σε διακόσιους
5. Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή συγχρόνως
6. Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας
7. Έλεγχος του «Πόθεν έσχες» με πλήρη διαφάνεια
8. Κατάργηση του νόμου «περί ευθύνης υπουργών»
9. Νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία κομμάτων αρχών
10. Χειραφέτηση των ΜΜΕ από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
11. Ανεξαρτησία δικαιοσύνης
12. Δημόσια διοίκηση με αξιοκρατία και διαφάνεια

Για κάθε μία από αυτές τις προτάσεις που είναι αλληλένδετες που βρίσκονται δηλαδή σε σχέση αλληλεξάρτησης υπάρχει συγκεκριμένο σκεπτικό που όμως τα περιορισμένα όρια δεν του επιτρέπουν να αναπτυχθεί.

Πρέπει να επισημανθεί ότι για την υλοποίηση ορισμένων από τις προτάσεις αυτές, δεν απαιτείται καν αναθεώρηση του Συντάγματος αφού μπορούν αμέσως να υλοποιηθούν με απλό νόμο, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση».

link go16x16 «Διαφάνεια Προϋπόθεση Δημοκρατίας» Γ. Σούρλα
 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1